ПУБЛІЧНА ОФЕРТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Дата набрання чинності: 06.08.2020 р.


Цей документ є публічною офертою відповідно за законодавством України . Зіневич Анастасія Ігорівна (далі Виконавець) пропонує будь-якій зацікавленій фізичній або юридичній особі, а також індивідуальному підприємцю (далі Замовник) скласти Договір-оферту на надання послуг далі – (Договір)У разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг особа, яка здійснює акцепт данної оферти, стає Замовником за Договором. Відповідно до законодавства України акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті.Під акцептом цієї публічної оферти розуміється вчинення реєстраційних дій на сайті https://lingerieacademy.club (далі Сайт), за яких Користувач у явному вигляді вказує свої персональні дані або такі дані передаються в автоматичному режимі від сторонніх сервісів (Соціальних мереж, Месенджерів, Операторів зв'язку та інших).Реєстраційні дії здійснюються у вигляді:• Заповнення форми на сторінці Сайту із зазначенням персональних даних (імені, прізвища, номери телефону, адреси електронної пошти та інших).• Вступ до спільноти Сервісу в Соціальних мережах (Facebook, Instagram) або («лайк» сторінки спільноти, або «підписка» на спільноту, або прийняття запрошення на вступ до спільноти).• Заповнення форми на сторінці Сайту, вбудованої у Соціальну мережу в рамках спільноти Сервісу.• Надсилання повідомлення спільноті Сервісу в Соціальній мережі або коментування іншого повідомлення у спільноті.• Підключення, додавання до списку контактів або запуск автоматичного контакту Сервісу («бота») у Месенджері (Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram).• Надсилання повідомлення контакту Сервісу (в тому числі "боту" та за номером телефону) за допомогою Месенджера.• Надсилання електронної пошти на адреси електронної пошти Сервісу.• Телефонний дзвінок на номери телефонів Сервісу.У разі акцепту цієї публічної оферти, особа, яка має намір отримати інформацію на Сайті та/або отримати доступ до платних або безкоштовних послуг Сервісу та/або вчинити будь-які інші дії на Сайті, розуміє та підтверджує, що:• Текст публічної оферти зрозумілий, будь-яких питань на момент акцепту публічної оферти Користувач послуг не має.• Відповідно до законодавства України «Про персональні дані», допускається обробка персональних даних у разі, якщо вона необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних. Акцепт цієї публічної оферти означає згоду на обробку персональних даних особи, яка має намір отримати послуги Сервісу.• Сервіс має право виконувати розсилку повідомлень рекламно-інформаційного характеру користувачеві, зареєстрованому на Сервісі, з використанням контактної інформації (персональних даних, явно вказаних Користувачем при реєстрації або іншому використанні Сервісу, а також з використанням даних, отриманих в автоматичному режимі від сторонніх сервісів (Соціальних мереж) , Месенджерів, Операторів зв'язку) Рекламно-інформаційні повідомлення можуть бути надіслані за допомогою:1. надсилання email-повідомлень;2. надсилання SMS-повідомлень;3. надсилання повідомлень за допомогою Месенджерів;4. надсилання повідомлень за допомогою Соціальних мереж;5. телефонні дзвінки, в т. ч. автоматичні.• Сервіс має право робити розсилку рекламно-інформаційного характеру не лише про свої послуги та пропозиції, а й проводити розсилку рекламно-інформаційного характеру своїх партнерів, тобто юридичних осіб, індивідуальних підприємців та фізичних осіб, які співпрацюють із Сервісом.Усі питання, не врегульовані цієї публічної офертою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.Договір на надання послуг онлайн школи
(істотні умови)1. Умови публічної офертиУ цьому договорі, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні слова та вирази матимуть такі значення:1.1. Оферта (надалі - Договір/Оферта) - публічна пропозиціяВиконавця, адресоване будь-якій фізичній чи юридичній особі, а також індивідуальному підприємцю (Замовнику), укласти з ним договір на викладених у цій Оферті умовах, а також на підставі ознайомлення та іншими правилами роботи платформи "Lingerie_academy", представленою на сайті https://lingerieacademy.club/. Договір Оферти є базовим документом відносин двох сторін і не підлягає обговоренню. Усі доповнення та зміни вносяться за допомогою додатків та/або додаткових угод, оформлених до цього договору. Опублікований в мережі Інтернет, може надсилатися з метою ознайомлення за допомогою електронної пошти або надаватися з метою ознайомлення будь-якими іншими способами.
1.2. Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти. Оплата Замовником обраного формату доступу до Курсів платформи "Lingerie academy", оформлена в особистому кабінеті Платформи на сайті https://lingerieacademy.org, означає згоду Замовника з умовами цієї Оферти.1.3. 1.3. Замовник — особа, яка уклала з Виконавцем Договір на умовах Оферти на надання виплат Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг шляхом проведення курсу у форматі онлайн трансляції відео записів через Інтернет через надання спеціального доступу або у формі онлайн трансляції через Інтернет в режимі реального часу.
1.4.Послуга — доступ до відеозаписів практичних тренінгів та майстер-класів, друкованих матеріалів та організованих інформаційно-консультаційних занять зі зворотним зв'язком або без зворотного зв'язку (і/або надання їх записів) за навчальними онлайн курсами.
1.5. Вебінар – надання інформаційно-консультаційних послуг, яке здійснюється за допомогою віддаленого доступу через мережу Інтернет, що проходить у режимі реального часу. Вебінар може проводитись у формі відео або аудіотрансляції, обміну повідомленнями, інших формах. Зворотний зв'язок між Виконавцем та Замовником з питань теми вебінару здійснюється з використанням чату або на певному інтернет сайті.
1.6. Платформа "Lingerie_academy" - інформаційний майданчик Виконавця, розташований в мережі Інтернет за адресою https://lingerieacademy.club , що представляє собою сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото і відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет, виключне право на яку належить Виконавцю.
1.7. Доступ — право Замовника переглядати, знайомитись та іншим способом користуватися Курсами платформи "Lingerie_academy". Право Замовника оплачується відповідно до обраного доступу на особистому кабінеті платформи " Lingerie_academy " на сайті https://lingerieacademy.org .1.8. Сайт — це сукупність даних, доступних для перегляду в мережі Інтернет на домені https://lingerieacademy.club.
1.9.Програмне забезпечення (ПЗ) - браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome та/або аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається. Замовник зобов'язується самостійно забезпечити наявність програмного забезпечення на своєму персональному комп'ютері або смартфоні.1.10. Зворотній зв'язок — послуга у формі проведення усної чи письмової консультації та відповіді на запитання з уроків курсів та/або у вигляді вебінару з певною тематикою за допомогою мережі Інтернет.1.11. Доступ до особистого кабінету — повідомлення, яке надсилається Виконавцем Замовнику, після оплати послуги, шляхом ел. листи, що підтверджують факт укладання Договору, та містять інформацію, необхідну для отримання Замовником Послуги на сайті.1.12. Основні курси – тривалі практичні тренінги у форматі фото або відео майстер-класів та друкованих матеріалів до них. Як правило, із зворотним зв'язком та перевіркою домашніх завдань, якщо інше не встановлено для конкретного курсу.1.13. Майстер-класи (надалі МК) - короткі практичні тренінги у форматі фото або відео майстер-класів та друкованих матеріалів до них. Як правило, без зворотного зв'язку та без перевірки домашніх завдань, якщо інше не встановлено для конкретного курсу.1.14. Закритий Клуб – доступ до додаткових практичних тренінгів у форматі відео майстер-класів та друкованих матеріалів до них, фото майстер-класів, а також вебінарів, що проводяться на закритих платформах. Доступ до Закритого Клубу здійснюється за відплатною щомісячною оплатою Замовником за надання послуги згідно з пунктом 1.1.5. справжньої угоди.1.15. Чат — це закриті спільноти в месенджері Telegram, призначені для обміну повідомленнями між Замовником та Виконавцем у рамках цього Договору.2. Предмет договору2.1.Предметом цього Договору є відшкодувальне надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг у рамках Проходження онлайн курсів у формі онлайн трансляції відеозаписів через Інтернет через надання спеціального доступу (далі Курс), або у формі онлайн трансляції через Інтернет в режимі реального часу (далі Відео-курс , Відео урок), (далі спільно Послуги) у порядку та в строки, передбачені цим Договором.2.2. Курс - авторська програма навчання Виконавця, або третіх осіб, які передали виняткові права на програму виконавцю, що складається з низки навчальних лекцій, персональних консультацій, майстер-класів, методичних посібників.2.3. Обсяг послуг, що надаються, загальний термін їх надання, термін надання окремих етапів та їх вартість визначається відповідно до обраного та оплаченого Замовником Онлайн курсу.2.4. Надання послуг за кожним наступним курсом здійснюється на підставі даного Договору-оферти при першому акцепті Договору-оферти, Замовник акцептує Договір на певний термін відповідно до вибраного формату доступу.2.5. Послуги надаються у форматі надання доступу до матеріалів вибраного Онлайн курсу протягом терміну надання Послуг відповідно до розкладу вибраного Онлайн курсу.2.6. Послуги за цим договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет за допомогою програмного забезпечення (ПЗ).2.7. Умови надання Послуг можуть також повідомлятись Замовнику шляхом надсилання відповідного повідомлення на контактний e-mail, в особистий кабінет на Сайті та/або SMS повідомлення на контактний номер телефону Замовника, при цьому Замовник зобов'язаний самостійно та завчасно перевіряти отримання повідомлення, яке виходить від Виконавця.2.8. Послуги за цим Договором обмежені наданням Замовнику доступу до матеріалів обраного Онлайн курсу для отримання Замовником інформації з питань, пов'язаних із пошиттям нижньої білизни з метою формування навичок для самостійного використання.3. Умови та порядок надання послуг3.1.Підписаня Замовником цього Договору здійснюється шляхом здійснення наступних дій (акцепт публічної оферти):3.1.1. Реєстрація Замовника на Платформі в Інтернеті за адресою https://lingerieacademy.club . Для реєстрації Замовник зобов'язаний надати такі дані:• ім'я прізвище;• контактний номер телефону;• контактний e-mail;3.1.2. Надання Виконавцем доступу Замовнику до особистого кабінету на Платформі в Інтернеті за адресою https://lingerieacademy.club3.1.3. Виконавець надає Замовнику за допомогою особистого кабінету на Платформі інформацію про види, зміст, вартість та порядок оплати доступів до Курсів Платформи.3.1.4 Під час здійснення оплати Замовником будь-якого з доступів до Курсів в особистому кабінеті Платформи Замовник підтверджує повне та беззастережне прийняття умов цієї Оферти.3.2. З моменту здійснення оплати Замовник має право на підставі письмової заяви отримати доступ до Курсу, який відрізняється від оплаченого ним (отримати переведення на інший потік Курсу). При цьому, якщо до моменту подання такої заяви Замовник брав участь не менше ніж у трьох Zoom-конференціях Виконавця, що проводяться у форматі онлайн-трансляцій, то отримання доступу до Курсу, відмінного від оплаченого Замовником, можливе лише за документально підтвердженої поважної причини, на підставі заяви Замовника. Переказ на інший потік Курсу здійснюється без доплат із боку Замовника.3.3. Оплата доступу здійснюється у такому порядку:3.3.1. Замовник оплачує послуги за цим Договором у розмірі, встановленому Виконавцем та зафіксованому в особистому кабінеті Платформи.3.3.2. Оплата вноситься у розмірі 100% передоплати за доступ до Курсів Платформи. Інший порядок можливий відповідно до умов проведення акцій (спеціальна пропозиція), а також у випадках, додатково узгоджених з Виконавцем.3.3.3. У випадку, якщо оплата Курсу передбачає передоплату, Замовник вносить зазначену та фіксовану в особистому кабінеті Платформи суму передоплати, після чого Виконавець надає Замовнику доступ до підготовчих матеріалів Курсу або Додаткових послуг. Після оплати відповідного курсу в повному обсязі, Виконавець надає Замовнику повний доступ до матеріалів Курсу.3.3.3.1. У випадку, якщо Замовник відмовляється від оплати відповідного Курсу або Додаткових послуг у повному обсязі, Виконавець має право не повертати суму передоплати за обраний Замовником Курс або Додаткові послуги, оскільки сплачені кошти йдуть у рахунок погашення збитків Виконавця, а також розцінюються як неустойка Замовника порушення умов Договору.3.3.4.Оплата послуг Виконавця здійснюється одним із таких способів:• шляхом оплати електронними коштами;• шляхом оплати через платіжні термінали чи інтернет-банкінг;• шляхом сплати на розрахунковий рахунок Виконавця;• іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.У разі здійснення платежу за допомогою банківської картки Замовнику рекомендується використовувати банківську картку, випущену на ім'я Замовника. У разі здійснення повернення оплачених коштів, повернення проводиться за тими самими реквізитами, за якими було отримано платіж, і на підставі особистої заяви особи, на ім'я якої було випущено банківську картку.3.3.5. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.3.3.6. Замовник має право відмовитися від отримання послуг Виконавця до та після старту Курсу, надавши Виконавцю заяву за формою Додатка, із зазначенням поважних причин такої відмови (хвороба, відрядження або інші поважні причини) з додатком документів, що підтверджують ці обставини. При цьому Замовник відшкодовує Виконавцю понесені останнім до Дня відмови Замовника від Послуг витрати відповідно до таких умов:3.3.6.1. При відмові від Послуг або Додаткових послуг до старту Курсу без надання додаткових навчальних матеріалів та підготовки до навчання Замовник відшкодовує Виконавцю витрати у розмірі 750 (сімсот п’ятдесят) гривень 00 коп.3.3.6.2. При відмові від Послуг або Додаткових послуг до старту Курсу з наданням додаткових навчальних матеріалів та підготовки до навчання сума грошових коштів, що підлягають поверненню Замовнику, визначається як сума, сплачена Замовником при придбанні Послуг за вирахуванням вартості наданих навчальних матеріалів, а також витрат у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 00 коп.3.3.6.3. При відмові від Послуг або Додаткових послуг після старту Курсу без надання додаткових навчальних матеріалів та підготовки до навчання сума грошових коштів, що підлягають поверненню Замовнику, визначається як сума, сплачена Замовником при придбанні Послуг або Додаткових послуг за вирахуванням вартості відкритих модулів Курсу, а також витрат у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 00 коп.Тут і далі під відкритим модулем розуміється модуль Курсу або модуль Додаткових послуг, Розміщений на Платформі, доступ до якого відкритий Замовнику в особистому кабінеті, відповідно до графіка проведення курсу або графіка надання Додаткових послуг.3.3.6.4.При відмові від Послуг або Додаткових послуг після старту Курсу з наданням додаткових навчальних матеріалів та підготовки до навчання сума грошових коштів, що підлягають поверненню Замовнику, визначається як сума, сплачена Замовником під час придбання Послуг за вирахуванням вартості наданих навчальних матеріалів, відкритих модулів Курсу, а також витрат у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 00 коп.3.3.6.5. При відмові від Послуг або Додаткових послуг, в рамках надання яких Замовнику на підставі його письмової заяви було надано доступ до Курсу, відмінного від оплаченого ним (було здійснено перехід Замовника на інший потік), сума коштів, що підлягають поверненню Замовнику, визначається як сума, сплачена Замовником при придбанні Послуг або Додаткових послуг за вирахуванням вартості витрат у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 00 коп., а також вартості відкритих модулів Курсу доступу, де Замовник ознайомився з великою кількістю модулів.3.3.6.6. Замовник має право без додаткової плати перевестися на інший потік після відкриття 3 (третього) модуля, надавши Виконавцю заяву із зазначенням поважних причин переходу (хвороба, відрядження або інші поважні причини) з додатком документів, що підтверджують такі обставини. У разі якщо такий перехід здійснюється без поважних причин, Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю 2000 (дві тисячі) гривень 00 коп..3.3.6.7.Під витратами Виконавця розуміються витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за договором, включаючи, але не обмежуючись:• витрати на оплату послуг з зйомки та монтажу Курсу (відеограф/монтажер/оператор та ін.);• витрати на оренду студії для проведення записів/зйомки курсу;• витрати на послуги зв'язку, пов'язані з розміщенням Курсу в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, а також спілкування із Замовником;• витрати на послуги менеджера, що здійснює супровід Замовника з моменту звернення до закінчення курсу;• витрати на комунальні послуги;• витрати на сплату податків;• витрати на обслуговування розрахункового рахунку Виконавця;• витрати на рекламу курсу;• витрати на комісії платіжних систем, що стягуються під час переказу коштів на рахунок Виконавця та з рахунку Виконавця на адресу Замовника;• витрати на розміщення курсу на платформі 3.3.6.8. Виконавець застосовує спрощену систему оподаткування та не є платником ПДВ відповідно до податкового кодексу України.3.4. Послуга вважається наданою Виконавцем з моменту надання доступу Замовнику за допомогою особистого кабінету на Платформі до оплачених Курсів або Відео-уроків.3.5. Замовник має право продовжити термін зворотного зв'язку та перевірки домашніх завдань та доступ до курсу за додаткову плату.3.6. Послуги за цим договором вважаються наданими з належною якістю та в строк, а також прийнятими Замовником, якщо протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення терміну Доступу до Онлайн курсу, Замовник не заявив мотивованого заперечення на якість та обсяг таких послуг шляхом надсилання відповідного звернення на електронну адресу Виконавця. Повідомлення має містити ПІБ Замовника, суть вимоги, що висувається, і докази, що підтверджують вимогу.3.7. У разі несплати (неповної оплати) вартості Послуг у встановлені терміни, при несвоєчасному наданні даних для оформлення заявки або при зазначенні недостовірних даних при оформленні заявки, цей Договір не вважається укладеним. Умови цього пункту не діють при оплаті Послуг, що пропонуються Виконавцем та оплачені Замовником за умовами акції (спеціальної пропозиції), що проводиться Виконавцем.3.8. У разі відсутності протягом 3 (трьох) днів після надання послуг за цим Договором мотивованої відмови Замовника від прийняття послуг послуги вважаються автоматично прийнятими Замовником без зауважень.4. Права та обов'язки сторін4.1. Виконавець зобов'язується:4.1.1. Перед здійсненням оплати Послуг Замовником надати Замовнику всю необхідну інформацію на Сайті Виконавця.4.1.2. Надати Замовнику персональний доступ до навчальної програми обраного Замовником Онлайн курсу в закритому розділі Сайту після надходження повної суми оплати від Замовника. При цьому доступ до кожного наступного модуля Онлайн курсу здійснюється за результатами виконання домашнього завдання попереднього уроку та його перевірки Виконавцем.У разі зміни умов проведення Курсу (час, дата та інші зміни) повідомити Замовника не пізніше ніж за 23 години 59 хвилин за київським часом на день, що передує дню проведення Курсу.4.1.3. Організувати та провести Зворотній зв'язок відповідно до обраної Замовником програми Онлайн курсу у міру виникнення запитань у навчальних, письмово, за допомогою ПЗ. А також усно, за допомогою проведення вебінарів при необхідності. Інформація про час та місце проведення таких занять розміщується у закритому розділі Сайту та/або надсилається на адресу електронної пошти Замовника, вказаної ним при покупці тренінгу, не пізніше ніж за 1 (один) робочий день.4.1.4. Зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, під час надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором.4.1.5. Дотримуватись вимог законодавства щодо обробки, передачі та захисту персональних даних Замовника.4.1.6. Повернути Замовнику помилково повторно оплачені кошти за Курс на письмову вимогу Замовника.4.2. Виконавець має право:4.2.1.В односторонньому порядку змінювати та доповнювати програми навчального матеріалу Онлайн курсів, графік проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, не змінюючи при цьому встановлену періодичність їх проведення, а також змінювати та доповнювати зміст уроків та завдань для Замовника.4.2.2. Вимагати від Замовника сумлінного виконання зобов'язань, шанобливого ставлення до інших користувачів Сайту та до Виконавця особисто.4.2.3. Виконавець має право будь-якої миті в односторонньому порядку змінювати та доповнювати умови цього Договору, без попереднього погодження із замовником, забезпечуючи при цьому публікацію його нової редакції на Сайті не пізніше трьох днів до набуття ними чинності. Замовник погоджується, що внесення змін та доповнень до цього Договору тягне за собою внесення змін та доповнень до вже укладеного та чинного між Виконавцем та Замовником Договору і вони набувають чинності одночасно з такими змінами у цьому Договорі.4.2.4. В односторонньому порядку розірвати цей договір у разі суттєвого порушення Замовником умов цього Договору, прояву агресії чи неповажного відношення. При цьому кошти, оплачені Замовником за цим договором, поверненню не підлягають і є штрафною неустойкою за дії Замовника.Під істотним порушенням умов цього Договору розуміється, зокрема будь-яке порушення авторських та/або виняткових прав Виконавця або третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті або які входять до складу Онлайн курсів, а також одноразове порушення Замовником п.4.3.6. справжньої угоди.4.2.5. Заблокувати доступ Замовника до Сайту без права на повернення грошових коштів, сплачених за навчальний Онлайн курс, у разі порушення правил поведінки в процесі отримання послуг за цим договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми вебінару, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, загальні заклики до недовіри чи образу Виконавця, образу інших учасників навчальної програми.Виконавець має право заблокувати участь Замовника за умовами цього пункту тимчасово або до закінчення навчальної програми.4.2.6. Виконавець має право звернутися до суду за порушення Замовником будь-яких прав, що спричинило нанесення реальної шкоди Виконавцю, а також у разі незаконного використання Замовником будь-якого елементу Сайту з метою отримання прибутку.4.2.7. Залучати для надання послуг відповідно до цього договору третіх осіб без попереднього отримання згоди Замовника.4.3. Замовник зобов'язується:4.3.1.Для отримання послуг за цим договором Замовник повинен мати персональний комп'ютер або смартфон з доступом до мережі Інтернет, обладнаний навушниками та мікрофоном, а також із встановленим ПЗ.4.3.2. Уважно вивчити на Сайті інформацію про послуги, їх вартість, умови та строки їх надання.4.3.3. Після вибору послуги, прийняття цього Договору та оплати Послуг у повному обсязі дотримуватися встановленого графіка навчальної програми, цілей та суті виконання завдань Виконавця, дотримуватись термінів виконання домашніх завдань, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання послуг за цим Договором.4.3.4. Надати Виконавцю актуальну інформацію, необхідну для направлення Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативного зв'язку із Замовником у рамках надання послуг за цим договором, а саме: прізвище та ім'я, чинна поштова скринька, контактний телефон.4.3.5. Дотримуватись правил поведінки на заняттях зі Зворотним зв'язком та виявляти повагу до Виконавця, інших учасників навчальної програми.4.3.6. Не здійснювати відео та аудіозапис, не розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати чи перепродувати третім особам) у комерційних або некомерційних цілях, що надається Виконавцем Замовнику інформацію та матеріали в рамках цього договору, створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.4.3.7. Не передавати третім особам та забезпечувати конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету у закритому розділі Сайту та у спеціальне ПЗ, яке використовується для організації Виконавцем послуг за цим договором.4.3.8. Узгоджувати з Виконавцем у письмовій формі передачу прав на отримання доступу до Відеокурсу третій особі та повідомити дані нового Замовника, зазначені у п. 3.1.1. цього Договору, не пізніше ніж за 24 години до початку відповідного Курсу.У разі передачі права на отримання доступу до Курсів третій особі на таку особу поширюються умови цього Договору та Політики конфіденційності.4.3.9. У разі небажання скористатися Послугами Виконавця та відмовитися від отримання доступу до Онлайн-курсу, повідомити про це Виконавця у письмовій формі, не пізніше двох днів після оплати.У разі небажання скористатися Послугами Виконавця та відмови від отримання доступу до Відеокурсу, повідомити про це Виконавця у письмовій формі не пізніше ніж за 24 години до початку відповідного Курсу.У разі відсутності цієї заяви у зазначений термін грошові кошти Виконавцем не повертаються. У будь-якому разі при відмові від Послуг Замовник зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати Виконавця, у тому числі комісії платіжних систем, що стягуються під час переказу коштів на рахунок Виконавця та з рахунку Виконавця на адресу Замовника.4.3.8. Не змінювати будь-яким способом програмну частину Сайту, вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту.4.3.9. Не розміщувати на Сайті персональні дані третіх осіб без їхньої згоди, у тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.4.3.10. Не розміщувати на Сайті комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію, сторонні посилання, імена та прізвища інших авторів, шкіл або курсів та будь-яку іншу нав'язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації погоджено з Виконавцем.4.3.11. Дотримуватися встановленого графіка, цілей та суті виконання завдань Виконавця, дотримуватись термінів виконання завдань, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання Послуг за цим Договором.4.4. Замовник має право:4.4.1. Отримувати через функціонал Сайту доступ до всіх інформаційних матеріалів, передбачених обраним та оплаченим Онлайн курсом відповідно до його розкладу.4.4.2. Звернутися із заявою про повернення сплачених коштів з моменту отримання доступу до вмісту Сайту відповідно до правил, встановлених цим договором.4.4.3. Самостійно приймати рішення щодо доцільності використання отриманих у результаті використання змісту Сайту знань, умінь та навичок.5. Вартість послуг та порядок оплати5.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим договором зазначається на Сайті за адресою: https://lingerieacademy.club та може бути змінена Виконавцем у будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування та не поширюється на оплачені на момент опублікування послуги.5.2. Валюта розрахунку – українська гривня.5.3. Оплата обраної послуги здійснюється Замовником шляхом зарахування коштів у порядку передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі 100% від вартості послуг. Оплата послуг провадиться на підставі рахунку на оплату. Оплата рахунку відбувається шляхом вибору відповідного способу оплати на сайті після натискання кнопки «Підтвердити замовлення».5.4. Оплата провадиться у безготівковій формі через форму оплати, розміщеній на сайті. Після замовлення Послуги Замовник перенаправляється на сервіс платіжної системи, на якому Замовник може оплатити Послугу будь-яким зручним для нього способом із тих варіантів, які запропоновані сервісами.5.5 Виконанням зобов'язання Замовника з оплати вважається момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.5.6. Замовник самостійно відповідає за помилки, допущені ним під час оплати Послуг. Виконавець не несе відповідальності за збитки та інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб у разі неправильної вказівки щодо призначення платежу.5.7. Передоплата на деякі курси може вноситись в розстрочку, шляхом внесення суми, що дорівнює 50% від вартості курсу. 50%, що залишилися, вносяться Замовником протягом одного календарного місяця після початку навчання. У разі невнесення суми, що залишилася за навчання, доступ до курсу блокується до внесення суми, що залишилася за навчання.5.8. Факт оплати вартості Онлайн-курсу та/або Вебінара означає, що Учень ознайомлений та згоден з представленою на Сервісі інформацією про Онлайн-курс та/або Вебінар, має намір виконати Проходження Онлайн-курсу або прослухати Вебінар.5.9. Послуги підлягають оплаті через платіжні системи, інформація про які доступна на Сервісі.5.10. Часткова оплата рахунку та умови надання послуг при частковій оплаті допускається за рішенням Адміністратора Сервісу.5.11. Сервісом можуть бути надані додаткові послуги, пов'язані з онлайн-школою. Детальна інформація про послугу, її вартість, терміни проведення та інші суттєві відомості повинні бути зазначені на Сервісі. Факт оплати таких додаткових послуг означатиме згоди Учня з усією інформацією про послуги, надані Сервісом. До додаткових послуг застосовуються всі положення про Онлайн-курси або Вебінари, якщо в інформації про додаткові послуги не буде зазначено інше.
6. Відповідальність сторін.6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов цього Договору.6.2. Виконавець не несе відповідальності у разі неналежного надання Послуг, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасності наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.6.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.6.4.Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг Замовнику (некоректне функціонування Сайту, збої та перерви в роботі Сайту, пошкодження або втрату даних та матеріалів Програм розміщених на Сайті, неможливість доступу до Сайту), якщо така неможливість надання Послуг була викликана обставинами, що знаходяться поза контролем Виконавця , у тому числі, але не обмежуючись: у разі пожеж, епідемій, воєн, антитерористичних операцій, надзвичайних погодних умов, перебоїв подачі електроенергії, розповсюдження вірусних комп'ютерних програм, блокування ресурсів мережі Інтернет або Сайту за рішенням суду чи уряду, а також якщо такі обставини були викликані умисними незаконними діями третіх осіб. В даному випадку Послуги згідно з обраною Програмою вважаються належним чином надані і підлягають оплаті в повному розмірі.6.5. Жодна інформація або навчальні матеріали, що надаються Виконавцем у рамках надання Послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії отримання будь-яких фінансових чи інших результатів Замовником. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації та навчальних матеріалів знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та навчальних матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.6.6.Виконавцем не гарантується абсолютна безперебійність надання Послуг за цим Договором, незважаючи на те, що Виконавець вживає всіх можливих заходів для недопущення вищезазначеного. У разі незадовільної якості Інтернет-з'єднання, стабільна робота Сайту негарантується, що у цьому випадку графік надання послуг за відповідною Програмою може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без застосування будь-яких заходів відповідальності.6.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором на час дії непереборної сили. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Під обставинами непереборної сили (форс мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежа, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війну та військові дії, набуття чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов'язань Виконавця з цього Договору, вимушена (позапланова) госпіталізація, підтверджена документально, якщо вищезазначені обставини перебувають поза контролем Сторін, що перешкоджають виконанню цього Договору та виникли після укладення цього Договору.Відсутність вільного часу у Замовника з будь-яких підстав для проходження Програми та вивчення навчальних матеріалів, до яких було відкрито доступ, у тому числі у зв'язку зі знаходженням Замовника у відпустці, відрядженні, несплаті доступу до мережі Інтернет, поломки засобу доступу до мережі Інтернет НЕ є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).6.8.Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором за будь-яким позовом або претензією щодо договору або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником. При цьому з Виконавця може бути стягнуто лише реальну шкоду, але не втрачена вигода.6.9. Учень несе відповідальність за копіювання та подальше розповсюдження Онлайн курсу та/або Вебінара та/або іншої аудіовізуальної інформації, що надається Сервісом як повністю, так і будь-якої їх частини. Адміністратор Сервісу при виявленні порушень, зазначених у цьому пункті, має право заблокувати Акаунт Учня (у тому числі із призупиненням надання послуг), пред'явивши йому відповідну претензію, а також звернутися до суду для захисту своїх прав та стягнути з Учня у судовому порядку збитки чи компенсацію . Якщо буде встановлено, що Учень є учасником та/або розповсюджувачем Онлайн курсу (включаючи частини Онлайн курсу) на сервісах спільних покупок інформаційних продуктів (складчина), Учень буде зобов'язаний виплатити Замовнику штраф у розмірі 300 000,00 (триста тисяч) гривень .6.10. Учень несе відповідальність за надання третім особам доступу до свого Акаунта. У разі надання доступу третім особам, Учень виплачує Адміністратору Сервісу штраф у розмірі 100 000,00 (ста тисяч гривень) за кожен випадок порушення.7. Персональні дані та їх використання.7.1.Замовник дає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, наданих під час реєстрації у закритому розділі Сайту, а саме: ім'я, прізвище; зображення; Адреса електронної пошти; контактний телефон; акаунти в програмах обміну повідомленнями та соціальних мережах.7.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, що не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством України, потрібна письмова згода Замовника.7.3. Обробка персональних даних проводиться з метою виконання Виконавцем зобов'язань за цим договором, забезпечення Замовника зворотним зв'язком при використанні Сайту, програм навчання, відео курсів, а також з метою направлення на вказану Замовником під час реєстрації адресу електронної пошти інформаційних та рекламних повідомлень.7.4. Обробка персональних даних Замовника провадиться Виконавцем з використанням баз даних на території України.7.5. Замовник може будь-коли відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Виконавцю відповідне повідомлення на його адресу, вказану на Сайті Виконавця. При цьому Замовник розуміє та визнає, що відгук на обробку персональних даних може вимагати видалення будь-якої інформації щодо участі Замовника в навчальній програмі, у тому числі видалення облікового запису Замовника у закритому розділі Сайту та припинення доступу до матеріалів придбаного курсу.7.6.Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця, або від інших осіб за дорученням Виконавця, на адресу електронної пошти та/або контактний телефон, вказаний Замовником під час реєстрації на Сайті.Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Замовником у будь-який час шляхом надсилання Виконавцю відповідного повідомлення на його адресу, вказану на Сайті.7.7. Замовник дає свою згоду на використання його зображення як фотографія Замовника (аватара) Виконавцем на безоплатній основі.8. Захист авторських та виняткових прав.8.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Виконавцю, його афілійованим особам та іншим пов'язаним сторонам, представникам, усім іншим особам, які діють від імені Виконавця.8.2. Використовуючи Сайт, Замовник визнає та погоджується з тим, що весь вміст Сайту та структура вмісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, та що зазначені права є дійсними та охороняються у всіх формах, на всіх носіях та по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Жодні права на будь-який вміст Сайту, включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.8.3. У разі порушення Замовником положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Виконавця, останній має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості курсу, за кожний випадок порушення, а також компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.9. Взаємодія сторін.9.1. Сервіс має право використовувати відповіді учнів будь-яким способом, без будь-яких обмежень.9.2. Сервіс не несе жодної відповідальності за видачу пошуковим роботом будь-якої пошукової системи фотографії Учня, якщо Учень розмістив свою фотографію у своєму Акаунті.10.Прикінцеві положення10.1. Цей договір набирає чинності з моменту вчинення акцепту Замовником та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.10.2. Сторони приймуть всі зусилля для вирішення всіх можливих розбіжностей у зв'язку із укладенням, виконанням та припиненням Договору шляхом переговорів. Строк розгляду заявленої вимоги або претензії становить 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання заяви. У разі неможливості вирішити суперечності шляхом переговорів Сторона, право якої порушено вправі звернутися до суду.10.3. Претензія на адресу Сервісу має бути передана на електронну поштову адресу, вказану на Сервісі. Адміністратор Сервісу надсилає претензію на електронну поштову адресу Учня, вказану ним у момент реєстрації.10.4.За відсутності угоди з спірного питання протягом 35 (тридцяти п'яти) днів із дня отримання претензії Сервісом чи Учнем, зацікавлена сторона має право звернутися до суду України за місцем перебування Адміністратора Сервісу.10.5. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Договору.10.6. Сервіс не несе відповідальності за збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах або збої обладнання, що забезпечують функціонування Сервісу; дії шкідливих програм, що призвели до припинення або призупинення роботи мережі Інтернет як у загальному, так і в окремих сегментах мережі, задіяних під час виконання цього Договору; за протиправні дії третіх осіб, спрямовані на несанкціонований доступ та (або) виведення Сервісу з ладу.10.7. Якщо Адміністратор Сервісу надав Учню доступ до Онлайн курсу та/або Вебінару на безкоштовній основі, до таких послуг Закон «Про захист прав споживачів» не застосовується

11. Реквізити ВиконавцяТоргова назва: "Lingerie academy"Найменування: ФОП Зіневич Анастасія ІгорівнаРеквизити: Инн 3151122403Поштова адреса: 10014 м.Житомир провулок Тютюновий 7 

Made with